Ajankohtaista 

PRO-kisan vaatimustasoa nostetaan

24.05.2018

Kysyimme tuomaristolta miten kisaa tulisi kehittää. PRO-tunnustuspalkinnot ovat haluttuja ja finalistien tason pitää pysyä korkeana, jotta kisan arvostus säilyy. Tuomarit haluavat jatkossa päätöksiensä tueksi ehdokkailta täsmällisimpiä tietoja, muun muassa liiketoiminnan koosta, ammattitaidon pätevyydestä ja onnistumisista työviihtyvyydessä ja asiakassuhteissa.

Jotta kisaan osallistuvat alan ja oman ammattitaitonsa eteen työtä tehneet ammattilaiset, äänestäjiä aiotaan aktivoida yhä tehokkaammin. Tuomaristo on esittänyt omat toiveensa, joilla heidän mielestään kisan taso pidetään korkealla. Lähtökohta on, että finalisteista saadut tiedot ovat riittävän kattavia.

Ehdokkailta edellytetään vähimmäisvaatimuksina riittävästi työkokemusvuosia ja perus- ja täydennyskoulutusta, joka tukee tehtävässä onnistumista. Vaihtoehtoisesti on kuvattava, miten urapolku on edennyt nykyiseen tehtävään. Eri osa-alueiden hallinta työssä viestii vahvasta ammattitaidosta, jota PRO-finalisteilta ja voittajilta odotetaan.

Ehdokkaiden arviointia helpottaa tieto siitä, minkälaisessa yrityksessä ehdokas työskentelee. Yrityksen ja liiketoimintayksikön koko, taloustiedot ja henkilöstön määrä ja esimies-alaissuhteiden selvittäminen antavat tarkemman kuvan ehdokkaan roolista omassa organisaatiossaan ja suhteessa muihin ehdokkaisiin.

Esimiehiltä toivotaan tietoa, edellytetäänkö ehdokkaalta tulosvastuuta ja miten hän on siinä onnistunut. Onnistumisen mittareina toimivat myös työtyytyväisyys- ja asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset, jotka olisi hyvä tuoda esille. Vastaavasti yrittäjien vertailua keskenään helpottaa tieto siitä, millä omistusosuudella yrityksen toiminnassa on mukana. Tieto siitä, miten kannattavana yritystoiminnan on onnistunut pitämään eri suhdanteiden aikana, on merkittävä.

Tuomaristo jäi myös pohtimaan miten finaaliin yltäneet ammattilaiset voitaisiin osallistaa pohtimaan miten alalle heidän mielestään saataisiin lisää tähtityöntekijöitä. Mitä he omassa työtehtävässään arvostavat eniten ja mitä he kertoisivat alalle tuleville työstä ja alasta. Omia saavutuksia uran aikana olisi myös hyvä nostaa esille.