Tuomaristo 2022

Mikko Paukkonen

Tuomariston puheenjohtaja
Vice President, Kesko, Neste K

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Vastaan K ryhmän Neste K liikenneasemaketjusta sekä kuulun Keskon päivittäistavarakaupan johtoryhmään.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Ulkonasyöminen jatkaa kasvuaan edelleen kiihtyvällä tahdilla.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Innoittavaa yhteistä ravintolatoimialan jatkuvaa kehittämistä laajalla näkemyksellä.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Ainutlaatuisuus.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Ihminen keskiössä - Aidolla välittämisellä ihmisestä.

Anu Arolaakso

Hankepäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?
Työhöni kuuluu mm. ammattikeittiöiden luomun käytön edistäminen sekä ruokapalveluiden luomun käytöstä viestiminen. Teen tiiviistä yhteistyötä eri ruokaketjun toimijoiden kanssa luomun saatavuuden parantamiseksi. Työhöni kuuluu myös laajasti vastuullisten toimintojen edistäminen ammattikeittiöissä, mm. vastuullisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kehittäminen.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?
Vastuullisuus ja hiilineutraalius tulee näkymään yhä enemmän ravintola-alan toiminnassa. Uskon, että alalla kiinnitetään yhä enemmän huomiota raaka-aineiden alkutuotantoon ja mitä vaikutuksia sillä on ilmastonmuutoksen. Luomutuotteiden käyttö ravintola-alalla lisääntyy, kun ymmärrys ja tieto hiiltä sitovista tuotantotavoista lisääntyy. Vastuullisten kuluttajien määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, mikä luo painetta luomutuotteiden käytön lisäämiseen myös ammattikeittiöissä.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?
Uusia, rohkeita ja mielenkiintoisia persoonia PRO finalisteiksi. Todellisia pitkän linjan vaikuttajia ja työlleen omistautuneita ammattilaisia.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?
Oman työn ja alan kehittäminen. Rohkeus viedä alaa eteenpäin omalla esimerkillä ja toimia edelläkävijänä.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?
Kouluttamalla henkilökuntaa. Henkilökunnan tulee olla mukana ja saada vastuuta toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön hyvinvoinnista ja työoloista huolehtimalla.

Greta Grönholm

Puheenjohtaja, FBSK

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Toimin yhdistyksen puheenjohtajana.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Uskon että ilmaston muutos ja maapallon hyvinvointi vaikuttaa ravinto-alaan.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Pro kilpailu antaa alan henkilöstölle mahdollisuuden loistaa omalla sarallaan. Se antaa tunnustusta ja lisää alan tietoisuutta ja antaa ehdoikkaille lisää buustia tehdä työtä vielä elinvoimaisemmin.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Innokkuus ja rakkaus omaa alaansa kohtaan.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Jos tähän vastauksen tietäisi, niin olisi nero. Nykyään ihmiset eivät kaikki läheskään tee työtään rakkaudesta lajiin. Se on harmillista. Joten itse ajattelen, että opettamalla ja kouluttamalla henkilöstöä lisää, niin se tuottaisi hedelmää jossain vaiheessa. Monelle valitettavasti on tärkeämpää se kaikki muu elämässä kuin työ. Toivon, että tähän tulisi yhteiskunnassamme muutosta. Haluaisin, että ihmiset nauttisivat myös työstään ja työn hedelmistä, niin kuin he nauttivat vapaa-ajasta. Miten tähän loppujen lopuksi päästään.. siinä on paljon tekemistä.

Harri Havia

Johtaja, ravitsemiskaupan kehitys- ja konseptit, SOK

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Vastaan S-ryhmän ravitsemiskaupan kehittämisestä, konsepteista sekä tuottavuudesta ja tuotannonohjauksesta

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Uskon ravintolassa ruokailun edelleen kasvavan erityisesti " helpon" ja nopean syömisen segmentissä. Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut ja alustat tulevat muokkaamaan kulutusta sekä ravintolakonsepteja yhä voimakkaammin lähivuosina.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Toivon, että löydämme kilpailun kautta uusia tulevaisuuden tähtiä jotka ovat valmiita viemään toimialaa eteenpäin tulevat vuodet

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Yritteliäs, eteenpäin katsova ja innovatiivinen

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Tärkeintä on työn merkityksen kokemus. Johtajien ja yrittävien on uskallettava antaa henkilöstölle vastuuta ja valtuuksia tehdä päätöksiä ja kehittää liiketoimintaa. Luottamus on avain hyvään ilmapiiriin ja aito välittäminen luo turvallisen työyhteisön.

Kristian Helanne

Ketjujohtaja, Food&Events - Restel Tapahtumaravintolat, Restel Ravintolat Oy

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Vastaan Restelillä tapahtuma- ja ruokaravintoloista, niiden operatiivisesta toiminnasta, kannattavuudesta, kehityksestä sekä kasvusta.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Megatrendit vaikuttavat alaamme myös tulevina vuosina. Paikallisuus, kestävä kehitys, vaihtoehtoiset raaka-aineet ja proteiinit, kasvisten osuus ravinnostamme, digitaaliset ratkaisut ja ravintotietoisuus tulevat jatkossakin olemaan tärkeässä roolissa. Uskon, että siirrymme entistä voimakkaammin erikoisruokavalioista asiakaslähtöiseen annosmuotoiluun, jossa ei erikoisruokavalioita vanhassa merkityksessään tunneta toteutuen kaikissa eri ruokailuiden tilanteissa. Lisäksi ammattikeittiössä valmistettua ruokaa tullaan nauttimaan merkittävästi enemmän kodeissa, jolloin nopeat kuljetusratkaisut nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Odotan näkeväni laajan skaalan ammattilaisia eli PRO-finalisteja tukijoukkoineen luotsaamassa alamme imagoa entistä houkuttelevammaksi, tutustuvani uusiin ihmisiin ja oppivani myös itse lisää hienosta alastamme.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Tärkein ominaisuus on innostuneisuus. Oma innostus tarttuu niin kanssatyöntekijöihin kuin asiakkaisiinkin.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Hyvät ihmisten johtamisen taidot organisaatiossa ja arvomaailmassa, urapolut ja itsensä sekä oman työnsä kehittämisen mahdollisuudet.

Markku Häiväläinen

Ohjaava hovimestari, Perho Liiketalousopisto

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Opiskelijoiden ohjaaminen salityöskentelyyn. Myynti ja päivittäiset saliesimieh tehtävät (tilaisuuksien ohjaaminen, tilaukset jne.)

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Kasvisruoka (vegaani), kierrätys, muovittomuus, ympäristö. Toivoisin kovasti, että myös salipuolen työskentely saisi sille kuuluvan arvon.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Rehtiä ja reilua kilpailua, jossa myös "tuntemattomat" pärjäävät omilla upeilla suorituksillaan

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Oman ammattikuntansa puolestapuhuja ja ylpeä omasta ammattitaidostaan ja joka kehittää itseään ja jakaa myös osaamistaan muille. Valoisa ja positiivinen ammattinsa edustaja.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Positiivisella palautteella luodaan ilmapiiri, jossa arvostetaan toisia persoonia ja heidän osaamistaan ja joustetaan molemminpuolisesti sekä työnantajan ja työntekijän puolelta.

Marjaana Manninen

Opetusneuvos, Opetushallitus

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Opetuksen ja koulutuksen asiantuntijana mm. kotitalousopetuksen, kouluruokailun ja kuluttajakasvatuksen kehittäminen

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Ilmastovastuu ja kilpailu osaavista työntekijöistä.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Odotan kohtaavani kovan tason ammattilaisia, jotka sitoutuvat alaan ja sulauttavat ajan virtaukset luovasti omaan työhönsä. Kohtaan ammattilaisia, jotka osaamisellaan ja hyvällä palvelullaan: hymyllään, hyväksynnällään, katseellaan ja asenteellaan, vaikuttavat ja ovat kasvaneet potentiaaliinsa. Olen halukas näkemään, miten moniulotteisissa ruokamaailman työympäristöissä toimitaan ammattilaisina ja ketkä osaavat tehdä ilmastovastuullisuudesta hyvää arkea.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Tahto kasvaa omaan potentiaaliinsa ja sen yli.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Arvostamalla, luottamalla sekä antamalla luovuudelle ja kehittymiselle tilaa ja mahdollisuuksia.

Heidi Mäkinen

Master of Wine, Wine Ambassador, Viinitie

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Luon paljon erilaisia sisältöjä yrityksemme käyttöön, mm. viinikoulutusta Horeca-asiakkaillemme, Wine Talk -keskustelutilaisuuksia viinimaailman eri aiheista, sekä tapahtumia yhdessä tuottajiemme kanssa. Lisäksi kehitän aktiivisesti portfoliotamme ja autan asiakkaitamme viinilistojen suunnittelussa ja konseptoinnissa.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Meistä suurin osa on syönyt ja juonut laaja-alaisesti ja lähestulkoon kokenut kaiken, joten yhä enenevissä määrin huomio kiinnittyy kokonaisvaltaiseen elämykseen, ravintolan atmosfääriin ja palveluun.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Kunnianosoitusta ammattilaisille ja ammattitaidolle, edelläkävijyyttä ravintolakentän etujen ajamisessa, osallistumista alan julkiseen keskusteluun.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Intohimo ja nälkä jatkuvasti oppiam kehittyä ja tulla paremmaksi, sekä jakaa omaa osaamistaan avoimesti. Tästä hyötyvät kaikki, niin ravintoloiden omistajat, kollegat, asiakkaat kuin koko ala.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Heille tulee antaa riittävästi paitsi vastuuta myös kiitosta tekemästään työstä. Sitoutuminen voi käsittää niin tulospalkkausta kuin lupauksen urakehitykseen.

Joonas Keskinen

Kentän johtaja, Ravintolakolmio-konserni

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Johdan operatiivisia toimintoja Ravintolakolmiolla, toimien ravintolapäälliköiden/-johtajien esimiehenä sekä myynnin ja markkinoinnin esimiehenä. Lisäksi konsernin hallituksen jäsenenä.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Uskon, että ylipäätänsä ravintola-alalla myös perinteisten ravintoloiden tulee yhä aktiivisemmin seurata ja reagoida aiempia vuosia herkemmin trendeihin ja muutoksiin.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Kovatasoista kisaa, jossa alan huippuammattilaiset sekä sellaiseksi haluavat pistävät itsensä likoon.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Nöyrä, mutta määrätietoinen ammattilainen.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Osallistava, kannustava, arvostava ja tasa-arvoinen johtamiskulttuuri, jossa jokainen yksilö kokee olevansa tärkeä työssänsä.

Antti Raunio

Toimitusjohtaja / Ravintoloitsija, Night People Group

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Johtaa Night People Group Oy:tä ja sen tytäryhtiötä hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti. Valmentaa henkilökuntaa ja varmistaa, että he pelaavat kohti samaa maalia. Varmistaa, että strategiamme pysyy ajan hermolla ja ehdottaa siihen muutoksia kentältä tulleiden viestien perusteella.

Minkä trendin tai muutoksen uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Ilta ruokailussa tulee varmasti differoitua entistä enemmän ja henkilöbrändien rooli tulee korostumaan muuallakin, kuin vain suurissa kasvukeskuksissa. Lounasruokailussa ketjut jatkavat menestymistä.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Odotan, että palkitsemme ihmisiä, jotka uskaltavat kehittää uutta alallemme, ottaen kuitenkin liiketalouden sanelemat reunaehdot huomioon.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Riippuu luonnollisesti palkinnon kategorioista, joihin en ole vielä ehtinyt syvällisemmin tutustua. Itse arvostan kuitenkin rohkeutta yrittää jotakin perinteisen laatikon ulkopuolelta.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Itse näin tässä asiassa näen kolme kovaa K:ta tärkeämpänä tekijänä, kuin pelkän taloudellisen korvauksen: Kuunteleminen, keskustelu ja koulutus.

Petri Salminen

Ravintolapalveluiden tuotejohtaja, ISS Palvelut

Mitä nykyiseen työhösi kuuluu?

Pyrin parhaani mukaan tukemaan ja innostamaan oman tiimini lisäksi kaikkia ISS Palveluiden ravintolapalvelujen työtekijöitä luomaan unohtumattomia kokemuksia arjen jokaisessa kohtaamisessa.

Minkä trendin uskot vaikuttavan eniten ravintola-alaan tulevina vuosina?

Uskon, että huoli ympäristöstä ja omasta hyvinvoinnista lisää laatutietoisuutta. Puhtaan, laadukkaan raaka-aineen merkitys kasvaa entisestään.

Mitä odotat PRO-kilpailulta?

Odotan hyvää ja haastavaa keskustelua tuomaristossa – nämä upeat ehdokkaat ansaitsevat sen.

PRO-palkittavan tärkein ominaisuus?

Odotan palkittavilta aitoa ymmärrystä työn tarkoituksesta. Emme ole vain tekemässä täydellistä teknistä suoritusta, vaan luomassa unohtumattomia elämyksiä – palkittavan täytyy yksinkertaisesti laittaa itsensä peliin.

Miten henkilökunta saadaan sitoutumaan ja omistautumaan työllensä?

Tähdet eivät tuiki yksikseen vaan kaikki tiimissä ovat tärkeitä. Juuri siksi kaikkien on löydettävä työnsä tarkoitus ja oivallettava oman työ merkitys kokonaisuudessa. Välittävä johtaminen on keskeistä: on oltava aidosti läsnä sekä kuunnella, tukea, haastaa ja sparrata.


LEHDISTÖTUOMARISTO 2022

Karri Kannala

Paikallisjohtaja, Helsingin Uutisten päätoimittaja, aluemyyntijohtaja, Etelä-Suomen Media Oy

Millainen on ollut mieleenpainuvin ravintola-alaan/ruokaan liittyvä juttukeikkasi?

Niitä on monia. Oli hienoa olla vieraana Saarioisten tehtaalla Sahalahdella, hieno historia ja kotimainen yritys. Toinen ääripää voisi olla vaikkapa tutustuminen Tampereella Ravintola C:n sommelierin työhön.

Millaista roolia ruoka näyttelee elämässäsi?

Erittäin suurta. Syön ulkona useita kertoja viikossa ja nautin myös ruoanlaitosta kotona. Hyvä ruoka ja viini ovat mahtavat tapa viettää aikaa perheen ja ystävien parissa.

Millaiset ravintolat ja ruoat saavat sinut innostumaan tällä hetkellä?

Olen kaikkiruokainen ja tykkään kokeilla uutta. Samaan aikaan kuitenkin arvostan myös vanhoja perinteitä ja klassikkoja. Blinit tietysti kuuluvat joulun aikaan ja tammikuulle.

 

Riitta Mustonen

Toimittaja, Maaseudun Tulevaisuus

Millainen on ollut mieleenpainuvin ravintola-alaan/ruokaan liittyvä juttukeikkasi?

Niitä on monia, mutta yksi parhaista oli juhlaruokajuttu Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite Kantrin kymmenvuotisnumeroon vuosi sitten. Teimme sen Mikkelistä Tertin kartanosta, joka tänä vuonna juhlii nelikymppisiään. Keikka päättyi upeaan illalliseen isännän kanssa, ja sen tarjoili talon nuori isäntä.

Millaista roolia ruoka näyttelee elämässäsi?

Tärkeää, koska ruoka on tietysti elinehto ja hyvä ruoka elämän nautinto, mutta minulle myös työ, koska vastaan M aaseudun Tulevaisuuden ja Kantrin ruokajutuista.

Millaiset ravintolat ja ruoat saavat sinut innostumaan tällä hetkellä?

Rennot ravintolat, joissa tarjotaan lähiruokaa, tuoreita yrttejä, kekseliäitä salaatteja, lämmintä leipää.

Mikä on mielestäsi kiinnostavin ravintola-alan ilmiö?

Yhdessä syöminen ja ruuan jakaminen.

Josefina Baraka

Toimittaja, Ilta-Sanomat

Millainen on ollut mieleenpainuvin ravintola-alaan/ruokaan liittyvä juttukeikkasi?

Barack ja Michelle Obaman kokkina toimineen, palkitun Marcus Samuelssonin tapaaminen on yksi hauskimmista ja mielenkiintoisimmista keikoista. Hän puhui Michellestä kuin ystävästään. Hän oli puhtaasti bisnesmatkalla Suomessa, mutta kun puheet kääntyivät Samuelssonin ruotsalaiseen Helga-isoäitiin ja siihen, millä tavoin isoäiti on inspiroinut miehen tietä huipulle vaatimattomista lähtökohdista, keskustelussa päästiin syvemmille taajuuksille, kuin mikä haastattelun varsinainen agenda oli.Yhtä inspiroivaa oli myös haastatella rakastettua, helsinkiläisen päiväkodin keittäjää. Oli upeaa nähdä ruoka-alan ammattilainen, joka tekee työtään sydämellään, mutta sellaisessa asemassa, jota ei aina yhteiskunnassa niin arvosteta. Päivittäin kymmeniä lapsia ruokkiva emäntä saa kuitenkin kiitosta usein – oman työnsä ansiosta. Uskon, että päiväkoti- ja kouluruokaloissa, tarkkojen säännösten ja budjetin raameissa toimimiseen onnistuneesti tarvitaan todella kovaa ammattitaitoa. Sellaisesta kertominen on yhtä tärkeää, kuin niin sanottujen huippujen palkinnot ja ansiot. 

Millaista roolia ruoka näyttelee elämässäsi?

Olen todella kiinnostunut ruokaan liittyvistä aiheista, alan tekijöiden kohtaamisista ja ruokailmiöistä. En ole itse mikään järjettömän taitava kotikokkaaja, muutama bravuuri minulla kuitenkin on. Ruoassa arvostan erityisesti sitä, että sen alkuperästä saa mahdollisimman paljon tietoa ja kun se edustaa eettisiä ja kestäviä arvoja. Ravintoloita arvostan suuresti ja saatan liikuttua todella hyvän ruoka- ja viiniyhdistelmän äärellä. 

Millaiset ravintolat ja ruoat saavat sinut innostumaan tällä hetkellä?

Esimerkiksi Helsinkiin on tullut lyhyen ajan sisällä kiinnostavia, uusia ravintoloita. En voi kuitenkaan sanoa, että innostuisin juuri nyt vain tietynlaisista ravintoloista, sillä on pelkästään positiivista ja kaupunkikulttuuria virkistävää, että tarjonta monipuolistuu. 

Mikä on mielestäsi kiinnostavin ravintola-alan ilmiö?

On ollut mielenkiintoista seurata, kuinka kasvis- ja vegaaniruoasta on tullut muutamassa vuodessa tärkeä osa niin ravintoloiden kuin markettienkin tarjontaa. Jopa siinä määrin, että bensa-asemien kahviloistakin saa nykyään vegaaniruokaa, mistä ei ollut toivoakaan esimerkiksi 5-6 –vuotta sitten.Nyhtökaurabuumista alkanut, vuosien 2015 ja 2016 aikana noussut, laaja kiinnostus vaihtoehtoihin lihalle on ollut todella kiinnostavaa seurattavaa, mutta sen laajuus yllätti. Juuri nyt on kiehtovaa seurata, millä tavoin ilmiö kantaa jatkossa.  

Eeva Paljakka

Toimittaja, tuottaja Iltalehti Pippuri.fi

Millainen on ollut mieleenpainuvin ravintola-alaan/ruokaan liittyvä juttukeikkasi?

Ainakin yksi pisimmistä ja hauskimmista juttukeikoista oli Reykjavikin Food and Fun -tapahtuma viime talvena. Olin Islannissa perjantai-iltapäivästä sunnuntain aamukuuteen. Reilun päivän pituiseen matkaan sisältyi mahtavia ihmisiä (pakko antaa erityismaininta kahdelle Pekalle, Mäkiselle ja Terävälle), tietenkin loistavia ruokia ja juomia, lumoava Reykjavik (muuta osaa Islannista en ehtinyt nähdä) ja koko tapahtuman hyvä henki. Yhdessä hyvän ruoan asialla.

Millaista roolia ruoka näyttelee elämässäsi?

Monipuolista. Toisinaan jopa komediallista. Koitan välttää liiallista hifistelyä, niin töissä kuin vapaalla.

Millaiset ravintolat ja ruoat saavat sinut innostumaan tällä hetkellä?

Rehdit. Oli ravintola fine dining, bistro tai pizzeria, niin selkä suorana oma itsensä. Minut saa helposti innostumaan ihan kaikesta.

Mikä on mielestäsi kiinnostavin ravintola-alan ilmiö?

Salihenkilökunnan tärkeän roolin nostaminen esille. Hyvän palvelun merkitystä ei voi liiaksi korostaa.